©2020 by Tandarts Ann Steeno

TANDARTS ANN STEENO

 

CORONA

Het aantal Corona besmettingen neemt dag na dag toe.

Urgente tandzorg blijft primordiaal maar omdat het bij COVID-19 om een onvoorspelbaar virus gaat, heeft de tandheelkundige beroepsvereniging de richtlijnen voor tandheelkundige behandelingen verstrengd.

Omdat potentieel een significant deel van de bevolking onbewust drager is van het Coronavirus, omdat social distancing in de tandartsstoel niet haalbaar is en de bij het boren gecreëerde aerosolen (met mogelijks door Corona besmette luchtdeeltjes) tot 6 uur lang aanwezig blijven in de tandartsprakijk betekenen dit serieuze medische risico’s voor tandartsen én patiënten.

Alle niet-urgente tandheelkundige behandelingen MOETEN voor onbepaalde tijd uitgesteld

worden.

DE TANDARTSPRAKTIJK IS DUS GESLOTEN.


ALLEEN patiënten met hoogdringende urgenties die zonder pijnmedicatie niet onder controle geraken mogen nog op individuele afspraak ontvangen en behandeld worden in een tandartspraktijk.

De beroepsverenigingen hebben lijsten opgesteld van tandartspraktijken die zullen functioneren zoals een wachtdienst waar deze dringende behandelingen binnen de strikt hygiënische omstandigheden uitgevoerd zullen worden, zoals beschreven in het protocol.

Zij stellen alles in het werk opdat de deelnemende tandartspraktijken preferentieel het noodzakelijke

beschermingsmateriaal (FFP2-mondmaskers – spatbril ed.) zullen ontvangen.

Patiënten dienen zich eerst telefonisch aan te melden bij hun eigen tandarts zodat een eerste triage kan gebeuren. Alleen de heel dringende noden zoals nachtelijke tandpijn, abcessen, ongevallen en bloedingen zullen doorverwezen kunnen worden naar een urgentietandarts in de buurt van de woonplaats van de patiënt.

Tandarts Ann Steeno zal haar eigen patiënten telefonisch te woord staan, dagelijks tussen 9 en 10u.


Volgende patiënten worden echter momenteel geweigerd :

 • Patiënten die symptomen vertonen van coronavirus (hoest of verkoudheidsklachten hebben met koorts, grieperig gevoel),

 • Patiënten die recent in een risicogebied zijn geweest,

 • Patiënten die contact hebben gehad met een besmette patiënt,

 • Patiënten ouder dan 65 jaar, met een onderliggende aandoening zoals vb diabetes, hart- en vaatziekten, longziekten, ….  

 • Patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Ze kunnen niet in de tandartspraktijk behandeld worden. Dit vormt een bedreiging voor de tandarts en voor de andere patiënten. Deze patiënten dienen voor dringende mondzorg naar een ziekenhuis te gaan waar de gepaste middelen aanwezig zijn voor deze zorg.


Indien een ouder meekomt met een kind, wordt slechts één begeleider toegelaten.


Zodra tandarts Ann Steeno terug normaal aan de slag kan gaan, zal dit op de website

www.tandartssteeno.be verschijnen en zal de online agenda terug vrijgegeven worden.

 

Welkom op de website van tandarts Ann Steeno. Een tandartspraktijk gelegen in het centrum van Leuven, in de buurt van de scholen rond het Pater Damiaanplein. Makkelijk bereikbaar te voet, met de fiets of met de wagen.

 

OPENINGSUREN

Tandarts Ann Steeno werkt uitsluitend op afspraak:

van 8u tot 19u van maandagmorgen tot vrijdagmiddag.


Afspraken worden online geboekt:

zie 'Hoe online afspraak boeken?'.

(WEEKEND)URGENTIE OF ONGEVAL ?

 • Op weekdagen (overdag) : 8-16.30 u.

Urgentiekliniek - Dienst tandheelkunde - UZ Leuven - campus Sint-Rafaël - Kapucijnenvoer 33 te Leuven: tel. : 016/33.24.80

 • Zaterdag, zon- en feestdagen : 9-18 u.

Wachtdienst tandartsen: tel. : 090/33.99.69

 • Na de werkuren en 's nachts :

Spoedgevallen - UZ Leuven - campus Gasthuisberg - Herestraat 49 te Leuven: tel. : 016/34.39.00

 

HOE ONLINE AFSPRAAK BOEKEN?

 • Klik hieronder op: 'Online afspraak boeken'.

 • Kies nadien linksboven in de kalender een datum.

 • Klik vervolgens in de weekkalender die verschijnt op een tijdslot naar keuze.

Groene tijdsloten zijn vrij, rode tijdsloten zijn reeds bezet.

 • Vul uw contactgegevens in : naam en gsm-/telefoonnummer.

 • Vergeet niet uw e-mailadres in te geven. 

Op dit e-mailadres ontvangt u onmiddellijk een bevestiging van uw afspraak en bijkomend nog een automatische herinneringsmail op de dag van de afspraak.

 

PRAKTISCHE INFO

BEREIKBAARHEID

Tijdens de consultatie bij de tandarts bestaat er de mogelijkheid uw auto te parkeren in de omliggende straten Redingenhof en Redingenstraat. U bereikt deze via de Kapucijnenvoer.


Opgelet: dit zijn blauwe zones! U parkeert hier met uw parkeerkaart gratis gedurende 2 uur.


Een parkeerplaats voor personen met een handicap vindt u in de Schapenstraat. Deze is het best te bereiken via de Naamsestraat (de Parijsstraat is een fietsstraat geworden en is slechts tussen bepaalde uren open voor autoverkeer).

BEHANDELINGEN

Samen met u streeft uw tandarts naar een optimaal behoud van uw gebit. Tandarts Ann Steeno is geaccrediteerd en volgt permanent bijscholingscursussen.

Zowel kinderen als volwassenen kunnen bij de tandarts terecht voor algemene tandheelkundige zorgen, voor kroon-en brugwerk en werk op implantaten. Voor orthodontie, parodontologie en chirurgische ingrepen wordt u als patiënt doorverwezen naar bekwame specialisten.

Voor jongeren tot 18 jaar worden de conventietarieven gehanteerd.

Jongeren komen best halfjaarlijks op controle, volwassenen minimaal éénmaal per kalenderjaar, waarvoor men als patiënt een uitnodiging/herinnering zal ontvangen via e-mail.

BETALING

Betalen na de raadpleging kan cash of (bij voorkeur) met bancontact.


De tandarts werkt voortaan met elektronische attestering (eAttest)  (dwz. dat het getuigschrift voor verstrekte hulp rechtstreeks naar uw ziekenfonds zal gaan via MyCareNet).

Gelieve hiervoor steeds uw identiteitskaart mee te brengen, alsook de Kids-ID.

U kan uw afspraak tot 24u op voorhand kosteloos annuleren. Komt u niet opdagen op uw afspraak en heeft u niet geannuleerd, dan wordt u een kost aangerekend van 20 EUR per gereserveerd tijdsslot van 20 minuten.

 

CONTACT

Raadpleging na online afspraak.

Redingenstraat 7
3000 Leuven
België